iMunis eDeska

Obecní úřad Suchov

Úřední deska – Stav k 22. 10. 2021 14:50:01

Nalezeno 58 záznamů.Poslední změna: 15.10.2021 11:48:48

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
DSO Mikroregion Horňácko - Schválený Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2023 38/2021 Rozp. a hosp. obce DSO -MIKROREGION HOR 22.7.2021   22.7.2021 dokument PDF (33 kB) Alternativní uložení
DSO Mikroregion Horňácko- Schválené rozpočtové opatření č.1/2021 39/2021 Rozp. a hosp. obce DSO -MIKROREGION HOR 22.7.2021 30.4.2022 22.7.2021 dokument PDF (59 kB) Alternativní uložení
Schválený Závěrečný účet DSO Mikroregion Horňácko za rok 2020. 37/2021 Rozp. a hosp. obce DSO -MIKROREGION HOR 22.7.2021 30.6.2022 22.7.2021 dokument PDF (6,5 MB) Alternativní uložení
Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Horňácko na rok 2021 47/2020 Oznámení DSO -MIKROREGION HOR 25.11.2020   25.11.2020 dokument PDF (141 kB) Alternativní uložení
DSO Mikroregion Horňácko- Schválený rozpočet roku 2021 3/2021 Rozp. a hosp. obce DSO -MIKROREGION HOR 21.1.2021   21.1.2021 dokument PDF (1,8 MB) Alternativní uložení
Oznámení DSO Mikroregionu Horňácko o zveřejnění 43/2021 Oznámení DSO -MIKROREGION HOR 3.9.2021   3.9.2021 dokument PDF (317 kB) Alternativní uložení
Návrh Závěrečného účtu DSO Mikroregion Horňácko za rok 2020 26/2021 Oznámení DSO -MIKROREGION HOR 7.6.2021   7.6.2021 4 dokumenty
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu DSO Mikroregion Horňácko na roky 2022 - 2023 27/2021 Oznámení DSO -MIKROREGION HOR 7.6.2021   7.6.2021 dokument PDF (54 kB) Alternativní uložení
DSO Mikroregion Horňácko - Rozpočtové opatření č.4 4/2021 Rozp. a hosp. obce DSO -MIKROREGION HOR 21.1.2021   21.1.2021 dokument PDF (585 kB) Alternativní uložení
Návrh Závěrečného účtu DSO Mikroregion Horňácko 26/2020 Oznámení DSO -MIKROREGION HOR 3.6.2020   3.6.2020 4 dokumenty
Schválený střednědobý výhled rozpočtu p.o.LESY Suchov na roky 2021 a 2022 3/2020 Rozp. a hosp. obce Lesy Suchov p.o. 8.1.2020 31.12.2021 8.1.2020 dokument PDF (186 kB) Alternativní uložení
Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu na 2021-2022 4/2020 Rozp. a hosp. obce Lesy Suchov p.o. 8.1.2020 31.12.2021 8.1.2020 dokument PDF (92 kB) Alternativní uložení
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 pro Lesy Suchov p.o. 42/2021 Rozp. a hosp. obce Lesy Suchov p.o. 18.8.2021   18.8.2021 dokument PDF (584 kB) Alternativní uložení
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Lesy Suchov p.o. na roky 2022 a 2023 31/2021 Oznámení Lesy Suchov p.o. 17.6.2021   17.6.2021 dokument PDF (548 kB) Alternativní uložení
Dohoda o realizaci, spolufinancování a provádění údržby v době udržitelnosti projektu " Krajinná zeleň na území MAS Horňácko a O 14/2021 Dokumenty MAS Horňácko a Ostro 23.4.2021 31.12.2026 23.4.2021 2 dokumenty
Opatření obecné povahy 41508/2019-MZE-16212 Doruč. veř. vyhl. Ministerstvo zeměděl 2.9.2019 31.12.2022 2.9.2019 3 dokumenty
Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy MZE-49892/2021-16212 Doruč. veř. vyhl. Ministerstvo zeměděl 15.9.2021 31.12.2022 15.9.2021 dokument PDF (1,1 MB) Alternativní uložení
VV-Opatření obecné povahy 18918/2019-MZE-16212 Doruč. veř. vyhl. Ministerstvo zeměděl 4.4.2019 31.12.2022 4.4.2019 dokument PDF (210 kB) Alternativní uložení
Schválený rozpočet Lesy Suchov p.o. na rok 2021 24/2021 Rozp. a hosp. obce OÚ Suchov 4.6.2021 31.12.2021 8.1.2021 dokument PDF (517 kB) Alternativní uložení
Doložka Rozpočet Lesy Suchov 2021 25/2021 Oznámení OÚ Suchov 7.6.2021 31.12.2021 7.6.2021 dokument PDF (235 kB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření č.3/2021 33/2021 Rozp. a hosp. obce OÚ Suchov 17.6.2021 30.4.2022 17.6.2021 dokument PDF (465 kB) Alternativní uložení
Závěrečný účet obce Suchov za rok 2020 34/2021 Rozp. a hosp. obce OÚ Suchov 28.6.2021 30.6.2022 28.6.2021 4 dokumenty
Oznámení o zveřejnění ZÚ ze rok 2020 35/2021 Rozp. a hosp. obce OÚ Suchov 28.6.2021 30.6.2022 28.6.2021 dokument PDF (250 kB) Alternativní uložení
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů 36/2021 Rozp. a hosp. obce OÚ Suchov 28.6.2021 30.6.2022 28.6.2021 dokument PDF (321 kB) Alternativní uložení
Střednědobý výhled rozpočtu obce Suchov na rok 2021- 2022 24/2020 Oznámení OÚ Suchov 22.5.2020   22.5.2020 dokument PDF (48 kB) Alternativní uložení
Návrh Závěrečného účtu za rok 2019 25/2020 Oznámení OÚ Suchov 2.6.2020   2.6.2020 5 dokumentů
Doložka 28/2020 Oznámení OÚ Suchov 16.6.2020   16.6.2020 dokument PDF (9 kB) Alternativní uložení
Oznámení o zveřejnění ZÚ obce Suchov za rok 2019 30/2020 Rozp. a hosp. obce OÚ Suchov 26.6.2020   26.6.2020 dokument PDF (12 kB) Alternativní uložení
Návrh rozpočtu obce Suchov na rok 2021 50/2020 Rozp. a hosp. obce OÚ Suchov 3.12.2020   3.12.2020 dokument PDF (126 kB) Alternativní uložení
Návrh rozpočtu Lesy Suchov, p.o., na rok 2021 51/2020 Rozp. a hosp. obce OÚ Suchov 3.12.2020   3.12.2020 dokument PDF (26 kB) Alternativní uložení
Dodatek č.1 ke Smlouvě o výpůjčce části nemovitosti 5/2021 Veřejnoprávní smlouvy OÚ Suchov 22.1.2021 31.1.2024 22.1.2021 2 dokumenty
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku - Jednota ,SD 6/2021 Rozp. a hosp. obce OÚ Suchov 22.1.2021 31.1.2024 22.1.2021 dokument PDF (0,9 MB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření č.7/2020 8/2021 Rozp. a hosp. obce OÚ Suchov 28.1.2021   28.1.2021 dokument PDF (1 MB) Alternativní uložení
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb v roce 2021 11/2021 Veřejnoprávní smlouvy OÚ Suchov 14.4.2021 30.4.2024 14.4.2021 dokument PDF (1,6 MB) Alternativní uložení
Návrh Závěrečného účtu obce Suchov za rok 2020 23/2021 Rozp. a hosp. obce OÚ Suchov 31.5.2021   31.5.2021 4 dokumenty
Rozpočtové opatření č.2/2021 17/2021 Rozp. a hosp. obce OÚ Suchov 11.5.2021 30.4.2022 11.5.2021 dokument PDF (430 kB) Alternativní uložení
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku. 45/2019 Rozp. a hosp. obce OÚ Suchov 23.12.2019 31.12.2022 23.12.2019 dokument PDF (309 kB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření č.1/2021 13/2021 Rozp. a hosp. obce OÚ Suchov 16.4.2021 30.4.2022 16.4.2021 dokument PDF (710 kB) Alternativní uložení
Výpočet stočného a vodného pro rok 2021 7/2021 Oznámení OÚ Suchov 25.1.2021   25.1.2021 dokument PDF (586 kB) Alternativní uložení
Doložka ke schválenému rozpočtu obce Suchov na rok 2021 2/2021 Rozp. a hosp. obce OÚ Suchov 8.1.2021   8.1.2021 dokument PDF (373 kB) Alternativní uložení
Schválený rozpočet obce Suchov na rok 2021 1/2021 Rozp. a hosp. obce OÚ Suchov 8.1.2021   8.1.2021 dokument PDF (2 MB) Alternativní uložení
Závěrečný účet obce Suchov za rok 2019 29/2020 Rozp. a hosp. obce OÚ Suchov 26.6.2020   26.6.2020 6 dokumentů
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb v roce 2020. DS/0108/2020/SVZ Oznámení OÚ Suchov 22.5.2020   22.5.2020 dokument PDF (118 kB) Alternativní uložení
Smlouva o zápůjčce (půjčce) 15/2019 Veřejnoprávní smlouvy OÚ Suchov 7.5.2019 31.5.2022 7.5.2019 dokument PDF (361 kB) Alternativní uložení
Dodatek č.1 ke Smlouvě o zápůjčce )půjčce) 44/2020 Oznámení OÚ Suchov 22.10.2020 31.10.2023 22.10.2020 2 dokumenty
Doložka ZÚ 31/2020 Oznámení OÚ Suchov 29.6.2020   29.6.2020 dokument PDF (14 kB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření č.4/2021 40/2021 Rozp. a hosp. obce OÚ Suchov 23.7.2021 30.4.2022 23.7.2021 dokument PDF (497 kB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávávní přestupků. 19/2019 Veřejnoprávní smlouvy OÚ Suchov 13.5.2019   13.5.2019 dokument PDF (618 kB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Suchov 30/2018 Oznámení OÚ Suchov 3.10.2018 31.12.2021 3.10.2018 dokument PDF (678 kB) Alternativní uložení
Záměr směny části pozemků 12/2021 Záměr obce - majetek OÚ Suchov 14.4.2021   14.4.2021 dokument PDF (546 kB) Alternativní uložení
Doložka - Schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Suchov na rok 2022-2023 20/2021 Rozp. a hosp. obce OÚ Suchov 17.5.2021   17.5.2021 dokument PDF (255 kB) Alternativní uložení
Územní plán Suchov 48/2021 Doruč. veř. vyhl. OÚ Suchov 15.10.2021 31.10.2021 15.10.2021 dokument PDF (539 kB) Alternativní uložení
Schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce Suchov na rok 2022-2023 19/2021 Rozp. a hosp. obce OÚ Suchov 17.5.2021   17.5.2021 dokument PDF (706 kB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření č.6/2021 47/2021 Rozp. a hosp. obce OÚ Suchov 14.10.2021 30.4.2022 14.10.2021 dokument PDF (575 kB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření č.5/2021 44/2021 Rozp. a hosp. obce OÚ Suchov 10.9.2021 30.4.2022 10.9.2021 dokument PDF (687 kB) Alternativní uložení
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanýmí vlastníky UZSVM/BHO/1703/2020- Doruč. veř. vyhl. Úřad pro zastupování 10.3.2020 31.12.2023 10.3.2020 2 dokumenty
Žádost o zveřejnění údajů s daty neznámých vlastníků UZSVM/BHO/1689/2019- Oznámení Úřad pro zastupování 6.3.2019 31.12.2023 6.3.2019 2 dokumenty
Žádost o zveřejnění údajů UZSVM/BHO/7128/2019- Oznámení Úřad pro zastupování 22.8.2019 31.12.2023 22.8.2019 2 dokumenty

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.