iMunis eDeska

Obecní úřad Suchov

Úřední deska – Detail

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávávní přestupků.

Značka: 19/2019 Zveřejněno od: 13.5.2019 17:53:04 Zveřejnit do: (odvolání) Typ: Veřejnoprávní smlouvy Původce: Obecní úřad Suchov Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 618 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obecní úřad Suchov

Vyvěšeno od: 13.5.2019
Vyvěšeno do: (odvolání)

Úřední deska – Obecní úřad Suchov

Vyvěšeno od: 13.5.2019
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 13.5.2019 17:53:04
Do: (odvolání)

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.