iMunis eDeska

Obecní úřad Suchov

Úřední deska – Detail

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanýmí vlastníky

Značka: UZSVM/BHO/1703/2020- Zveřejněno od: 10.3.2020 10:33:35 Zveřejnit do: 31.12.2023 0:11:05 Typ: Doručení veřejnou vyhláškou Původce: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Brno Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Brno

Vyvěšeno od: 10.3.2020
Vyvěšeno do: 31.12.2023

Úřední deska – Obecní úřad Suchov

Vyvěšeno od: 10.3.2020
Má být vyvěšeno do: 31.12.2023

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 10.3.2020 10:33:35
Do: 31.12.2023 0:11:05

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.