iMunis eDeska

Obecní úřad Suchov

Úřední deska – Detail

Dodatek č.1 ke Smlouvě o zápůjčce )půjčce)

Značka: 44/2020 Zveřejněno od: 22.10.2020 16:38:02 Zveřejnit do: 31.10.2023 16:38:02 Typ: Oznámení Původce: Obecní úřad Suchov Verze: 2 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obecní úřad Suchov

Vyvěšeno od: 22.10.2020
Vyvěšeno do: 31.10.2023

Úřední deska – Obecní úřad Suchov

Vyvěšeno od: 22.10.2020
Má být vyvěšeno do: 31.10.2023

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 22.10.2020 16:38:02
Do: 31.10.2023 16:38:02

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.