iMunis eDeska

Obecní úřad Suchov

Úřední deska – Detail

Dodatek č.1 ke Smlouvě o výpůjčce části nemovitosti

Značka: 5/2021 Zveřejněno od: 22.1.2021 11:54:47 Zveřejnit do: 31.1.2024 0:04:37 Typ: Veřejnoprávní smlouvy Původce: Obecní úřad Suchov Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obecní úřad Suchov

Vyvěšeno od: 22.1.2021
Vyvěšeno do: 30.1.2024

Úřední deska – Obecní úřad Suchov

Vyvěšeno od: 22.1.2021
Má být vyvěšeno do: 30.1.2024

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 22.1.2021 11:54:47
Do: 31.1.2024 0:04:37

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.